Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych - Rok 2023

Zabudowa jednorodzinna           Zabudowa wielolokalowa

 


 

Załącznik do Uchwały NrXXXIX/291/2022
Rady Gminy Krasnystaw

z dnia 23 września 2022r.


REGULAMIN

DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

NA TERENIE GMINY KRASNYSTAW

 

 


Ocena jakości wody dla wodociągu:

Latyczów

Krupiec

Ostrów Krupski

Krynica

Małochwiej Duży

Widniówka

 


Zgłoszenia awarii wodociągowych po godz. 1500 pod nr telefonu: 501539474.

Za ewentualne utrudnienia przepraszamy.


 

INFORMUJEMY, IŻ Z DNIEM 1 LUTEGO 2022 R. WSTRZYMUJEMY PRZYJMOWANIE WPŁAT GOTÓWKOWYCH W SIEDZIBIE PRZEDSIĘBIORSTWA. PROSIMY O DOKONYWANIE PŁATNOŚCI PRZELEWEM LUB ZA POŚREDNICTWEM BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W KRASNYMSTAWIE (bez prowizji).


 

 

 

 

Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. informuje, że zgodnie
z decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie nr:
LU.RZT.70.287.2021.DR zatwierdzającej taryfę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę, od dnia
22 października 2021 r. będzie obowiązywać nowa taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na
terenie gminy Krasnystaw, gminy Siennica Różana w miejscowości Stójło oraz na terenie gminy
Rejowiec w miejscowościach Hruszów Kolonia i Kobyle.


Wysokość cen i stawek opłat za zaopatrzenie w wodę zatwierdzona w nowej taryfie:
• cena wody: 3,37 zł/m 3
• wysokość opłaty abonamentowej: 2,20 zł /odbiorcę/mies.
Taryfa została zatwierdzona na okres 3 lat.
Do podanych stawek opłat należy doliczyć podatek VAT w wysokości 8 %.

 

Więcej informacji znajduje się w załączniku: TUTAJ.


/-/ ZARZĄD SPÓŁKI

 

 


 


OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że:

1. Administratorem Państwa danych jest Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej SP. ZO.O. w Zakręciu adres: Zakręcie 124B , 22-300 Krasnystaw, numer telefonu: 825778339, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.lub pisemnie na adres Administratora.

3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu:

a)wypełniania obowiązku prawnego w związku z realizowaniem zadań przez Zakład Gospodarki Komunalnej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)

 • Ustawa z 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej

 • Ustawa z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

 • Ustawę z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne

 • Ustawę z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks Spółek Handlowych;

 • Ustawę z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks Pracy;

 • Ustawą z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków

 • ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym 

 • ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych

b) wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym, lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi, (art. 6 ust. 1 lit. e RODO)

c) wyrażonej zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym, lub większej liczbie określonych celów, (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)

d) realizacji umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych,
w tym przepisów archiwalnych.

5. Państwa dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, lecz nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji ,w tym profilowaniu.

6. Państwa dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).

7. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

 3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

 4. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
  (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO);

8. Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe. Nieprzekazanie danych skutkować będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3.

9. Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

 

 


 

INFORMACJA PREZESA

GMINNEGO PRZEDSIĘBIORSTWA GOSPODARKI KOMUNALNEJ Sp. z o.o. z/s w Zakręciu

W trosce o zdrowie pracowników i interesantów, w związku z występowaniem pandemi COVID – 19 zwracam się prośbą o ograniczenie osobistych wizyt w siedzibie Spółki, a także bezpośrednich kontaktów z pracownikami pracującymi w terenie.

Proszę, w miarę możliwości, o dalsze załatwianie spraw:

- drogą elektroniczną, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

- telefonicznie, nr tel. 82 577 83 39, 501 539 474

 

 


 

 Witamy na stronie internetowej
Gminnego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.
 

Przedmiotem działalności Gminnego Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.  jest:

 • pobór, uzdatnianie, rozprowadzanie i zaopatrzenie w wodę,
 • odbiór i transport odpadów komunalnych,
 • usługi asenizacyjne: wywóz szamba, przydomowe oczyszczalnie,
 • zarządzanie nieruchomościami (administrowanie budynkiem w Siennicy Nadolnej 15 c).

Świadczymy również usługi w zakresie:

 • usługi koparko - ładowarki "WARYŃSKI",
 • naprawy, konserwacji i utrzymanie dróg gminnych,
 • odśnieżanie,
 • naprawy i remontu sieci wodociągowej (wykonywanie przyłączy wodociągowych),
 • drobne usługi budowlane,
 • drobne usługi remontowo – naprawcze.

Godziny pracy biura:

od poniedziałku do piątku
700 - 1500

 

Telefon +48 (82) 577 83 39
Fax      +48 (82) 577 83 39

 Zapraszamy do korzystania z naszych usług !

 

 
 

Panel Administratora

Gościmy na stronie:

Odwiedza nas 5 gości oraz 0 użytkowników.

Szybki kontakt

Adres: Zakręcie 124B
22-300 Krasnystaw, lubelskie
Telefon +48 (82) 577 83 39
Telefon  +48 5013 539 474
Fax +48 (82) 577 83 39
Jesteś tutaj: Home